apresurarse

to hasten, to hurry, to rush
-ar verb
reflexive
regular
yo me apresuro
I hasten
te apresuras
you hasten
él se apresura
he hastens
nosotros nos apresuramos
we hasten
vosotros os apresuráis
you hasten
ellos se apresuran
they hasten
yo me apresuraba
I used to hasten / I was hastening
te apresurabas
you used to hasten / you were hastening
él se apresuraba
he used to hasten / he was hastening
nosotros nos apresurábamos
we used to hasten / we were hastening
vosotros os apresurabais
you used to hasten / you were hastening
ellos se apresuraban
they used to hasten / they were hastening
yo me apresuré
I hastened
te apresuraste
you hastened
él se apresuró
he hastened
nosotros nos apresuramos
we hastened
vosotros os apresurasteis
you hastened
ellos se apresuraron
they hastened
yo me apresuraré
I will hasten
te apresurarás
you will hasten
él se apresurará
he will hasten
nosotros nos apresuraremos
we will hasten
vosotros os apresuraréis
you will hasten
ellos se apresurarán
they will hasten
yo me apresuraría
I would hasten
te apresurarías
you would hasten
él se apresuraría
he would hasten
nosotros nos apresuraríamos
we would hasten
vosotros os apresuraríais
you would hasten
ellos se apresurarían
they would hasten
yo me apresure
I hasten
te apresures
you hasten
él se apresure
he hastens
nosotros nos apresuremos
we hasten
vosotros os apresuréis
you hasten
ellos se apresuren
they hasten
yo me apresurara
I hastened
te apresuraras
you hastened
él se apresurara
he hastened
nosotros nos apresuráramos
we hastened
vosotros os apresurarais
you hastened
ellos se apresuraran
they hastened
yo me apresurase
I hastened
te apresurases
you hastened
él se apresurase
he hastened
nosotros nos apresurásemos
we hastened
vosotros os apresuraseis
you hastened
ellos se apresurasen
they hastened
yo me he apresurado
I have hastened
te has apresurado
you have hastened
él se ha apresurado
he has hastened
nosotros nos hemos apresurado
we have hastened
vosotros os habéis apresurado
you have hastened
ellos se han apresurado
they have hastened
yo me había apresurado
I had hastened
te habías apresurado
you had hastened
él se había apresurado
he had hastened
nosotros nos habíamos apresurado
we had hastened
vosotros os habíais apresurado
you had hastened
ellos se habían apresurado
they had hastened
yo me hube apresurado
I had hastened
te hubiste apresurado
you had hastened
él se hubo apresurado
he had hastened
nosotros nos hubimos apresurado
we had hastened
vosotros os hubisteis apresurado
you had hastened
ellos se hubieron apresurado
they had hastened
yo me habré apresurado
I will have hastened
te habrás apresurado
you will have hastened
él se habrá apresurado
he will have hastened
nosotros nos habremos apresurado
we will have hastened
vosotros os habréis apresurado
you will have hastened
ellos se habrán apresurado
they will have hastened
yo me habría apresurado
I would have hastened
te habrías apresurado
you would have hastened
él se habría apresurado
he would have hastened
nosotros nos habríamos apresurado
we would have hastened
vosotros os habríais apresurado
you would have hastened
ellos se habrían apresurado
they would have hastened
yo me haya apresurado
I have hastened
te hayas apresurado
you have hastened
él se haya apresurado
he has hastened
nosotros nos hayamos apresurado
we have hastened
vosotros os hayáis apresurado
you have hastened
ellos se hayan apresurado
they have hastened
yo me hubiera apresurado
I had hastened
te hubieras apresurado
you had hastened
él se hubiera apresurado
he had hastened
nosotros nos hubiéramos apresurado
we had hastened
vosotros os hubierais apresurado
you had hastened
ellos se hubieran apresurado
they had hastened
yo me hubiese apresurado
I had hastened
te hubieses apresurado
you had hastened
él se hubiese apresurado
he had hastened
nosotros nos hubiésemos apresurado
we had hastened
vosotros os hubieseis apresurado
you had hastened
ellos se hubiesen apresurado
they had hastened
yo me estoy apresurando
I am hastening
te estás apresurando
you are hastening
él se está apresurando
he is hastening
nosotros nos estamos apresurando
we are hastening
vosotros os estáis apresurando
you are hastening
ellos se están apresurando
they are hastening
yo estoy apresurándome
I am hastening
estás apresurándote
you are hastening
él está apresurándose
he is hastening
nosotros estamos apresurándonos
we are hastening
vosotros estáis apresurándoos
you are hastening
ellos están apresurándose
they are hastening
apresúrate (tú)
hasten
no te apresures (tú)
do not hasten
apresúrese (usted)
hasten
no se apresure (usted)
do not hasten
apresurémonos (nosotros)
let's hasten
no nos apresuremos (nosotros)
let's not hasten
apresuraos (vosotros)
hasten
no os apresuréis (vosotros)
do not hasten
apresúrense (ustedes)
hasten
no se apresuren (ustedes)
do not hasten