fumar

to smoke
-ar verb
regular
yo fumo
I smoke
fumas
you smoke
él fuma
he smokes
nosotros fumamos
we smoke
vosotros fumáis
you smoke
ellos fuman
they smoke
yo fumaba
I used to smoke / I was smoking
fumabas
you used to smoke / you were smoking
él fumaba
he used to smoke / he was smoking
nosotros fumábamos
we used to smoke / we were smoking
vosotros fumabais
you used to smoke / you were smoking
ellos fumaban
they used to smoke / they were smoking
yo fumé
I smoked
fumaste
you smoked
él fumó
he smoked
nosotros fumamos
we smoked
vosotros fumasteis
you smoked
ellos fumaron
they smoked
yo fumaré
I will smoke
fumarás
you will smoke
él fumará
he will smoke
nosotros fumaremos
we will smoke
vosotros fumaréis
you will smoke
ellos fumarán
they will smoke
yo fumaría
I would smoke
fumarías
you would smoke
él fumaría
he would smoke
nosotros fumaríamos
we would smoke
vosotros fumaríais
you would smoke
ellos fumarían
they would smoke
yo fume
I smoke
fumes
you smoke
él fume
he smokes
nosotros fumemos
we smoke
vosotros fuméis
you smoke
ellos fumen
they smoke
yo fumara
I smoked
fumaras
you smoked
él fumara
he smoked
nosotros fumáramos
we smoked
vosotros fumarais
you smoked
ellos fumaran
they smoked
yo fumase
I smoked
fumases
you smoked
él fumase
he smoked
nosotros fumásemos
we smoked
vosotros fumaseis
you smoked
ellos fumasen
they smoked
yo he fumado
I have smoked
has fumado
you have smoked
él ha fumado
he has smoked
nosotros hemos fumado
we have smoked
vosotros habéis fumado
you have smoked
ellos han fumado
they have smoked
yo había fumado
I had smoked
habías fumado
you had smoked
él había fumado
he had smoked
nosotros habíamos fumado
we had smoked
vosotros habíais fumado
you had smoked
ellos habían fumado
they had smoked
yo hube fumado
I had smoked
hubiste fumado
you had smoked
él hubo fumado
he had smoked
nosotros hubimos fumado
we had smoked
vosotros hubisteis fumado
you had smoked
ellos hubieron fumado
they had smoked
yo habré fumado
I will have smoked
habrás fumado
you will have smoked
él habrá fumado
he will have smoked
nosotros habremos fumado
we will have smoked
vosotros habréis fumado
you will have smoked
ellos habrán fumado
they will have smoked
yo habría fumado
I would have smoked
habrías fumado
you would have smoked
él habría fumado
he would have smoked
nosotros habríamos fumado
we would have smoked
vosotros habríais fumado
you would have smoked
ellos habrían fumado
they would have smoked
yo haya fumado
I have smoked
hayas fumado
you have smoked
él haya fumado
he has smoked
nosotros hayamos fumado
we have smoked
vosotros hayáis fumado
you have smoked
ellos hayan fumado
they have smoked
yo hubiera fumado
I had smoked
hubieras fumado
you had smoked
él hubiera fumado
he had smoked
nosotros hubiéramos fumado
we had smoked
vosotros hubierais fumado
you had smoked
ellos hubieran fumado
they had smoked
yo hubiese fumado
I had smoked
hubieses fumado
you had smoked
él hubiese fumado
he had smoked
nosotros hubiésemos fumado
we had smoked
vosotros hubieseis fumado
you had smoked
ellos hubiesen fumado
they had smoked
yo estoy fumando
I am smoking
estás fumando
you are smoking
él está fumando
he is smoking
nosotros estamos fumando
we are smoking
vosotros estáis fumando
you are smoking
ellos están fumando
they are smoking
fuma (tú)
smoke
no fumes (tú)
do not smoke
fume (usted)
smoke
no fume (usted)
do not smoke
fumemos (nosotros)
let's smoke
no fumemos (nosotros)
let's not smoke
fumad (vosotros)
smoke
no fuméis (vosotros)
do not smoke
fumen (ustedes)
smoke
no fumen (ustedes)
do not smoke